strona informacyjna
Noetyka, czyli poznanie sercem – wykład, Gdańsk 22 lutego 2018
Noetyka (gr. noetikós – dosł. `dotyczący poznania intelektualnego`) – w filozofii rodzaj poznania, nazywany noetycznym, intelektualnym, poznaniem serca lub intuicją, u podstaw którego znajduje się uznanie istnienia rzeczywistości ponadzmysłowej oraz zdolności człowieka do jej bezpośredniego poznania. Noetyka jest umiejętnością (sztuką) uchwycenia głębokiej i nieprzemijalnej prawdy, swoistym wglądem w istotę rzeczy. Choć przysługuje z natury każdemu człowiekowi, domaga się – podobnie jak talent – odkrycia i pielęgnowania. Istnienia poznania noetycznego jest czymś zasadniczym dla wielu dziedzin ludzkiego poznania. Jeśli poznanie noetyczne istnieje, takie dziedziny jak: metafizyka, antropologia, etyka, estetyka, czy psychologia są w stanie ująć najważniejszy wymiar rzeczywistości, czyli taki, od którego zależą wszystkie inne wymiary. W tym też sensie można mówić o metafizyce noetycznej, antropologii noetycznej, etyce noetycznej itd.