strona informacyjna

Antropologia noetyczna

Cztery rodzaje poznania wyróżnione przez Platona domagają się uznania odpowiednich władz duszy, będących ich fundamentem, źródłem, czynną możnością, która jest w stanie rodzić danego rodzaju poznanie. Operatio sequitur esse – działanie idzie za bytem. Jeśli coś na przykład poznaje zmysłowo, to musi mieć w sobie władze zmysłowe, które rodzą takie poznanie. Władze te składają się natomiast na pewien wymiar duszy ludzkiej, które nazwiemy tu wymiarem zmysłowym. Analogicznie będziemy mówić o wymiarze wegetatywnych, który jest siedliskiem władz wegetatywnych, a także wymiarze rozumowym – siedlisku takowych władz. Najdoskonalszy u człowieka jest wymiar noetyczny (intelektualny), który jest „miejscem” ulokowania władz w pełni duchowych: intelektu i woli.