strona informacyjna

Psychologia noetyczna

W ramach psychologii, czyli teorii ludzkiej psychiki, czy – jak można to lepiej ująć – ludzkiej duszy, można umiejscowić poznanie noetyczne na tle poznania zmysłowego i rozumowego oraz innych doznań i przeżyć. Psychologia noetyczna zatem zajmuje się nazywaniem i porządkowaniem wewnętrznych doświadczeń, aby między nimi rozpoznać i uchwycić to niewielkie duchowe „światło”, które jest w nas źródłem noetycznego poznania.