strona informacyjna

Książki


Krzysztof Paczos – Zwierzę rozumne. Zagadnienia podstawowe z filozofii niższych warstw duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasz z Akwinu.

Gdańsk, Stowarzyszenie Ichtis, 2004.

ISBN 83-921113-0-3


Krzysztof Paczos – Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.

Gdańsk, Stowarzyszenie Ichtis, 2005.

ISBN 83-921113-1-1


Krzysztof Paczos – Równy aniołom. Zagadnienia podstawowe z teologii duszy ludzkiej. Perspektywa św. Tomasza z Akwinu. 

Gdańsk, Stowarzyszenie Ichtis, 2005.

ISBN 83-921113-2-X.


Krzysztof Paczos – Podstawy teorii moralności. Zagadnienia podstawowe z etyki filozoficznej i teologicznej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.

Gostynin, Szkoła Filozofii im. św. Tomasza z Akwinu, 2011. 

ISBN 978-83-932451-0-9.


Krzysztof Paczos – Noetyka. 

W przygotowaniu.