strona informacyjna

Video

Noetyka, czyli poznanie sercem – wykład

Gdańsk 22 lutego 2018

Noetyka, czyli poznanie sercem – rozmowa po wykładzie

Warszawa 23 lutego 2018

L’avenir de la religion (1/4) : Dieu mis en question

Przyszłość religii (1/4) : Bóg zakwestionowany

Jak włączyć napisy w filmienapisy

L’avenir de la religion (2/4) : Le monde désenchanté

Przyszłość religii (2/4) : Świat odczarowany

L’avenir de la religion (3/4) : La postreligion

 Przyszłość religii (3/4) : Religia po religii

L’avenir de la religion (4/4): Le retour du religieux

Przyszłość religii (4/4) : Powrót tego, co religijne

Qu’est-ce que la religion? (01): Introduction

Czym jest religia? (01): Wprowadzenie

Qu’est-ce que la religion? (02): 'Tu’ divin

Czym jest religia? (02): Boskie 'Ty’

Qu’est-ce que la religion? (03): Préreligion

Czym jest religia? (03): Prereligia

Rozmowa o książce, cz.1

Krzysztof Paczos (autor)

Renata Muszyńska (redaktor książki)

Rozmowa o książce, cz.2

Krzysztof Paczos (autor)

Renata Muszyńska (redaktor książki)