strona informacyjna

Religia jest zjawiskiem wyjątkowym w świecie bytów obdarzonych życiem, gdyż jej charakterystyczne symptomy i ślady pojawiają się jedynie w świecie ludzkim. Religia jest więzią, zawiązaną przez ludzkie Ja i boskie Ty w efekcie ich międzyosobowego spotkania, które dokonuje się – przynajmniej w jej najbardziej podstawowej, źródłowej postaci – w wymiarze noetycznym. Angażuje ono wszystkie pozostałe warstwy ludzkiej natury.

Nawet te filozofie, mądrościowe doktryny czy inne koncepcje, które – jak buddyzm – głoszą złudność osobowego wymiaru człowieka i Boga, stają się religiami w efekcie zawiązania się międzyosobowej więzi między uczniem a mistrzem, czy też między wyznawcą a protoplastą danej społeczności. Religia jest doświadczeniem przeżywanym i wyrażanym we wspólnocie z innymi ludźmi oraz umożliwiającym osobowe spotkanie z przyczyną lub istotą najważniejszej życiowo rzeczywistości.
Ze zjawiskiem religii wiąże się fenomen sacrum (świętość). Święte jest to, co umożliwia spotkanie z boskim Ty. W tym sensie święte są różne przedmioty, miejsca, czasy, osoby itd. Sfera sacrum różni się od sfery profanum właśnie tym, iż jest otwarta na spotkanie z boskim Ty. Człowiek ma tu możność doświadczyć, iż jego życie jest uwarunkowane nie tylko przez różne przyczyny (sprawczą, wzorczą, celową), ale także przez osobę, która w sposób wolny i świadomy jest źródłem tej przyczynowości.

Qu’est-ce que la religion? (01): Introduction

Czym jest religia? (01) : Wprowadzenie

Qu’est-ce que la religion? (02): 'Tu' divin

Czym jest religia? (02) : Boskie 'Ty'

Qu’est-ce que la religion? (03): Préreligion

Czym jest religia? (03) : Prereligia