Przekonałem się, że moje mówienie i pisanie o noesis, czyli o poznaniu przez serce, znajduje oddźwięk u innych osób. Postanowiłem więc dla tych, którzy już zgłosili się do mnie, jak również dla tych, którzy zgłoszą się, stworzyć coś w rodzaju seminarium. Ponieważ ja sam mieszkam na stałe we Francji, seminarium odbywałoby się online. Jaka byłaby częstotliwość takich seminaryjnych spotkań? To zależeć będzie od ich dynamiki. Nie jest wykluczone też, iż w czasie wakacji zorganizowalibyśmy wspólne spotkania w Polsce.

Seminarium to chciałbym nazwać Akademią Noesis, nawiązując w ten sposób do akademii ateńskiej. Już teraz tworzę wraz z kilkoma osobami (patrz: Centre Noétique, École Didaskalos), coś w rodzaju małej wspólnoty. Dla wszystkich nas poznanie noesis, czy – jak kto woli – kontakt z własnym sercem, stał się ważny czy – można by rzec – wręcz decydujący. Trudno nam dziś wytłumaczyć nasze najgłębsze przekonania i życiowe wybory bez odwołania się do tego rodzaju doświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy, słuchając o noetyce, chcieliby poznać ją lepiej, a przede wszystkim chcieliby ją odnaleźć w swoim życiu osobistym lub zawodowym. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do tych osób, które zbliżyły się do pięćdziesiątego roku życia, albo ten próg przekroczyły. Zgodnie z przekonaniami Platona, jest to bowiem wiek, w którym człowiek najbardziej otwarty jest na filozofię, czyli po prostu na umiłowanie mądrości. Kiedy jesteśmy młodzi, nie szukamy mądrości dla niej samej, ale na ogół chcemy się nią posłużyć do zdobycia innych rzeczy. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, odkrywamy, że prawdziwa mądrość nie służy niczemu innemu, lecz właśnie ona jest tym, co przynosi duchową równowagę i pokój.

Kontakt:
Centre Noétique