Krzysztof Paczos
filozof

Renata Muszyńska
filozof, redaktor

Beata Rusiecka
psycholog

Michał Kucharski
teolog, redaktor

Wojciech Wesołowski
muzyk, admin

Centre Noétique

Centre Noétique jest projektem o charakterze naukowym, ale też wspólnotowym (czy – mówiąc dokładniej – wspólnototwórczym), skupiającym osoby, które pragną zajmować się noetyką od strony teoretycznej lub pomagać w stworzeniu ram do tego typu działalności. Projekt grupuje nie tylko filozofów, ale także psychologów, pedagogów, socjologów, teologów, artystów…
Istotnym elementem strukturalnym, tworzącym ramy działalności Centre Noétique, jest wydana w 2021 roku książka Krzysztofa Paczosa pod tytułem Noetyka. Stanowiąca całościową prezentację problematyki noetycznej, wyznacza ona nie tylko zakres, ale również przedmiot oraz metodę badań nad noetyką.
Siedziba Centre Noétique znajduje się w mieście Béziers w południowej Francji. Z francuskim ośrodkiem współpracuje grupa osób, mieszkających w Polsce. Wszyscy razem uczestniczą we wspólnej działalności teoretycznej, wydawniczej i organizacyjnej.

Centre Noétique
15, rue Gayon
34500 Béziers
France
centre.noetique@gmail.com

Centre Noétique PL
centre.noetique.pl@gmail.com