Krzysztof Paczos
KRAJOBRAZ PO DEKONSTRUKCJI

teksty publikowane na portalach:
areopag21.pl i didaskalos.pl
w latach 2011-2013


Krzysztof Paczos
WYKŁADY Z ANTROPOLOGII

w ramach École Didaskalos
w latach 2012-2013


Renata Muszyńska
JAK WYŁANIA SIĘ LUDZKA INTELIGENCJA
Model poznawczo-rozwojowy Jeana Piageta