Wymiar umysłowy natury ludzkiej został szeroko
omówiony w książce Krzysztofa Paczosa NOETYKA