Krzysztof Paczos
Noetyka, czyli poznanie sercem
wykład – Gdańsk 22 lutego 2018

Krzysztof Paczos
Noetyka, czyli poznanie sercem
rozmowa – Warszawa 23 lutego 2018


Rozmowa o książce – cz.1
Krzysztof Paczos (autor)
Renata Muszyńska (redaktor książki)

Rozmowa o książce – cz.2
Krzysztof Paczos (autor)
Renata Muszyńska (redaktor książki)


Krzysztof Paczos
Bóg – cz.1
Wykład – Gdańsk, 17 lutego 2012

Krzysztof Paczos
Bóg – cz.2
Wykład – Gdańsk, 17 lutego 2012


Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
L’avenir de la religion (1/4) : Dieu mis en question
Przyszłość religii (1/4) : Bóg zakwestionowany

Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
L’avenir de la religion (2/4) : Le monde désenchanté
Przyszłość religii (2/4) : Świat odczarowany

Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
L’avenir de la religion (3/4) : La postreligion
Przyszłość religii (3/4) : Religia po religii

Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
L’avenir de la religion (4/4): Le retour du religieux
Przyszłość religii (4/4) : Powrót tego, co religijne


Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
Qu’est-ce que la religion? (1/3): Introduction
Czym jest religia? (1/3): Wprowadzenie

Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
Qu’est-ce que la religion? (2/3): 'Tu’ divin
Czym jest religia? (2/3): Boskie 'Ty’

Wersja francuska z polskimi napisami

Krzysztof Paczos
Qu’est-ce que la religion? (3/3): Préreligion
Czym jest religia? (3/3): Prereligia