Wersja do czytania

Noetyka (gr. noetikós – dosł. 'dotyczący poznania intelektualnego’) jest dyscypliną filozoficzną, zajmującą się poznaniem nóesis. Platon użył terminu nóesis, który w greckiej kulturze starożytnej oznaczał: inteligencję, intelekt, rozumienie, umysłową percepcję, ideę, koncepcję, na określenie poznania noetycznego, zwanego czasem poznaniem serca lub umysłową intuicją.
Więcej na temat istoty poznania noetycznego można dowiedzieć się, naciskając zakładkę CZYM JEST NÓESIS.
O tym, w jakich dziedzinach ludzkiej aktywności pojawia się poznanie noetyczne, można dowiedzieć się, wchodząc na zakładkę GDZIE WYSTĘPUJE NÓESIS.
Z kolei o genezie poznania noetycznego w ludzkim rozwoju napisano pod zakładką JAK POWSTAJE NÓESIS.
Ostatnia z zakładek JAK GINIE NÓESIS traktuje o skutkach utraty kontaktu z poznaniem noetycznym, czyli swoim sercem.