NOWA KSIĄŻKA

Po długich pracach redakcyjnych książka Noetyka ujrzała wreszcie światło dzienne, czyli doczekała się swego pierwszego wydania. Jest ona filozoficzną próbą ujęcia poznania, które Platon nazywał noesis, a które w języku potocznym nazywa się na ogół poznaniem przez serce. Ta obszerna pozycja (621 stron) została wydana we Francji w ramach Centre noétique, dla którego stanowi zasadniczą inspirację oraz najważniejszy teoretyczny fundament.

Książka posiada dwie części. Pierwsza część to rozdziały od pierwszego do trzeciego, a druga rozdziały pozostałe. Większość materiału zawartego w pierwszej części jest poświęcona wyjaśnianiu pojęć niezbędnych do określenia noesis oraz do usytuowania tego poznania pośród innych rodzajów i aspektów ludzkiej aktywności. Nieco inny charakter ma rozdział trzeci. Stanowi on wykład metafizycznej struktury rzeczywistości, do której poznanie noetyczne w sposób jawny lub niejawny się odwołuje.

Druga część książki (rozdziały od czwartego do siódmego) jest próbą pokazania, jak funkcjonuje noesis w rożnych dziedzinach ludzkiej aktywności. I tak, w rozdziale czwartym omówiona została – zgodnie z tradycyjnym podziałem – ludzka działalność poznawcza (theoria), twórcza (poiesis) i moralna (praxis). Następnie w rozdziale piątym została zaprezentowana noesis w jej wymiarze międzyosobowymze szczególnym uwzględnieniem miłości jako noetycznej więzi, łączącej osoby w większą całość (społeczność). Kolejny rozdział (szósty) stawia sobie za zadanie ukazanie miejsca i roli noesis w ludzkiej aktywności religijnej. Siódmy zaś i zarazem ostatni z rozdziałów stara się przedstawić rozwój człowieka w jego noetycznym uwarunkowaniu.

Książka jest do nabycia w Polsce na internetowej platformie Allegro:

Allegro.pl/noetyka

Rozmowa o książce:
Krzysztof Paczos (autor) i Renata Muszyńska (redaktor książki)