Spis treści / Przedmowa

Krzysztof Paczos
ZWIERZĘ ROZUMNE
Zagadnienia podstawowe z filozofii niższych warstw duszy ludzkiej
Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasz z Akwinu
Gdańsk, Stowarzyszenie Ichtis, 2004
ISBN 83-921113-0-3

Spis treści / Przedmowa

Krzysztof Paczos
NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW
Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej
Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu
Gdańsk, Stowarzyszenie Ichtis, 2005
ISBN 83-921113-1-1

Spis treści / Przedmowa

Krzysztof Paczos
RÓWNY ANIOŁOM
Zagadnienia podstawowe z teologii duszy ludzkiej
Perspektywa św. Tomasza z Akwinu
Gdańsk, Stowarzyszenie Ichtis, 2005
ISBN 83-921113-2-X

Spis treści / Przedmowa

Krzysztof Paczos
PODSTAWY TEORII MORALNOŚCI
Zagadnienia podstawowe z etyki filozoficznej i teologicznej
Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu
Gostynin, Szkoła Filozofii im. św. Tomasza z Akwinu, 2011
ISBN 978-83-932451-0-9

NOWA KSIĄŻKA

Spis treści / Wstęp

Krzysztof Paczos
NOETYKA
Béziers, Didaskalos Éditions, 2021
ISBN 978-2-9565377-1-7